Dievkalpojumi:

Dievkalpojumi Oregonas latviešu ev.-lut. draudzē notiek katra mēneša otrajā, trešajā un ceturtajā svētdienā plkst. 11.00 no rīta.

Nākamie dievkalpojumi:

  • 27. maijā plkst. 11.00 - Sv. Trīsvienības svētku Dievkalpojums. St. Trinity Curch Service on May 27th at 11.00 A.M.

  • 10. jūnijā plkst. 11.00 - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diekalpojums, ar  Sv. Vakarēdienu. Memorial service for the victims of the communist genocide, with Holy Communion, on June 10th at. 11.00 AM. 

  • 8. jūlijā plkst. 11.00 - dievkalpojums, ar  Sv. Vakarēdienu.  Church Service, with Holy Communion, on July 8th at. 11.00 AM.

  • 22. jūlijā plkst. 11.00 - dievkalpojums, Church Service, on July 22nd at. 11.00 AM. 

  • 12. augustā plkst. 11.00 - dievkalpojums, ar  Sv. Vakarēdienu.  Church Service, with Holy Communion, on August 12th at. 11.00 AM.

 

  • 26. augustā plkst. 11.00 - dievkalpojums.  Church Service, with Holy Communion, on August 26th at. 11.00 AM.  Pēc Dievkalpojuma Dārza Svētki. Līdzi ņemami groziņi. Aiciniet draugus un paziņas!  Church Service, on August 27th at. 11.00. After the service Picknik. Please bring a potluck.