Dievkalpojumi:

Dievkalpojumi Oregonas latviešu ev.-lut. draudzē notiek katra mēneša otrajā, trešajā un ceturtajā svētdienā plkst. 11.00 no rīta.

Nākamie dievkalpojumi:

  • 12. maijā plkst. 11.00 - Mātes Dienas dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. Mother's Day Service, with Holy Communion, on Mayl 12th at 11.00 AM. After the service Church School graduation event, please bring a potluck.

  • 26. maijā plkst. 11.00 - dievkalpojums. Church Service, on May 26th at 11.00 AM.