Dievkalpojumi:

Dievkalpojumi Oregonas latviešu ev.-lut. draudzē notiek katra mēneša otrajā, trešajā un ceturtajā svētdienā plkst. 11.00 no rīta.

Nākamie dievkalpojumi:

  • 24. februārī plkst. 11.00 dievkalpojums. Church Service on February 24th at 11.00 AM. Pēc dievkalpojuma Dāmu Komitejas pilnsapulce un Oregonas Latv. Ev. Lut. draudzes gada sapulce.

  • 10. martā plkst. 11.00 - dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. Church Service, with Holy Communion, on March 10th at 11.00 AM.

  • 24. martā plkst. 11.00 dievkalpojums. Church Service on March 24th at 11.00 AM.