Ieskats Oregonas Latviešu Ev. Lut. Draudzes 65 gadadienas dievkalpojumā

Ieskats Oregonas Latviešu Ev. Lut. Draudzes 65 gadadienas dievkalpojumā, kurš notika 2017. gada 12. novembrī. Paldies archibīskapei Laumai Zušēvicai par vizitāciju un dalību dievkalpojumā. Paldies ikvienam kurš veltīja savu laiku un līdzekļus, lai svinības varētu notikt. Paldies draudzes priekšniekam Jurim Orlem, Dr. Ritai Sējai  un draudzes Dāmu Komitejas darbiniecēm.