Dr Ainas Pamovskas Piemiņa Dievkalpojums 2019. gada 28. jūlijā

Oregonas latviešu ev. - lut. draudze dziļās sērās ziņo, ka mūžībā ir aizgājusi Dr. Aina Pamovskis. Dzimusi 1919. gada 19. maijā, Latvijā. Mirusi 2019. gada 19. jūlijā, Beaverton, Oregon. Piemiņas

Dievkalpojum notiks š.g. 28. jūlījā plkst 11.00. Ziedu vietā ziedojums Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzei, čeku rakstīt uz Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzes vārda, sūtīt draudzes kasierim Jānim Zommeram, adrese: 32089 Buena Vista Drive, Arch Cape, OR 97102-0121.
Memorial Service will be held on Sunday, July 28th at 11:00AM at the Oregon Latvian Lutheran Church, at 5500 SW Dosch Rd. Portland, Oregon 97239. Phone: (503) 246-9482. www.latvianchurchinoregon.org).

A memorial donation in lieu of flowers will be appreciated. Check may be made out to Oregon Latvian Evangelical Lutheran Church. Send to Janis Zommers, treasurer of the Oregon Latvian Ev. Luth. Church, 32089 Buena Vista Drive, Arch Cape, OR 97102-0121

māc. Viesturs B