9. jūnijā plkst. 11.00 - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu

Esiet mīļi aiciinati un gaidīti kopā ar Oregonas Latviešu Ev. Lut draudzi būt dievkalpojumā - 9. jūnijā plkst. 11.00 - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu,Memorial Day’s for the victims of the Communist genocide Service, with Holy Communion on June 9th at 11.00 AM.

māc. ViestursB