Gadskārtējā dārza talka mūsu Latviešu Centrā - Setdien 4. maijā sākot ar 9.00

Gadskārtējā dārza talka mūsu Latviešu Centrā - Setdien 4. maijā sākot ar 9.00
Šo sestdien 4. maija aicinām visus palīgā sakopt centra apkārtni: Dārzu, mežu, Jānkalniņu, krūmus, kokus... Šī ir iespēja uz 5-6 stundam pabūt kopā pašiem un ar mūsu kaimiņu tautām - igauņiem un lietuviešiem.. Igauņi parasti ierodas lielākā skaitā. Centīsimies viņus pārspēt skaitā! Sāksim strādāt 9-os no rīta. (Ne 10-os kā Krāmu Tirgus laikā tika minēts) Lūdzu ņemiet. līdzi grābekļus, tačkas/ķerras, pļavējus, cimdus, dārza šķēres, slotas, zāģus, kapļus... Ņemiet līdzi padsmitniekus un mazākos bērnus. Lietuvieši un igauņi bieži ņem līdz savus bērnus.
Pusdienās baudīsim Anitas komandas sagādāto maltīti.

Saturday May 4th at 9 am, we start our annual outdoor spring-cleaning to spruce up the grounds around the OLC. Bring your rakes, brooms, shovels, hoes, wheelbarrows, pruning shears, clippers, saws, chainsaws (protective eyewear) etc !
A hearty buffet lunch will be provided for all volunteers
For a day of good exercise, good company and good fun, come and join us for our annual outdoor clean-up!
Hope to see you!
Centra Pārvaldes vārdā Biruta Zommere