Mātes Dienas dievkalpojums, ar Sv. Vakardēdienu 12.maijā plkst 11.00. Mother's Day Service on May 12th at 11.00.00

Esiet mīļi aicināti un gadīti kopā ar Oregonas Latviešu ev, lut, Draudzi svinēt Mātes dienas dievkalpojumu, ar Sv. Vakarēdienu 12.maijā plast. 11.00. Mother's Day Service, with Holy Communion on May 12th at 11.00 AM. Pēc dievkalpojuma Draudzes Skolas izlaidums, lūdzu ņemiet līdzi groziņus. After the Service the Graduation of Church School children, please bring potluck.
māc. Viesturs B