Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu, 10.martā plast. 11.00, Church Service with Holy Communion on March 10th at 11.00

Esiet mīļi aicināti un gaidīti ņemt dalību draudzes dievkalpojumā ar Sv. Vakarēdienu, 10.martā plkst. 11.00, You are invited to participate - Church Service with Holy Communion on March 10th at 11.00 A.M..

Pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdis. After the Service Fellowship Hour.

māc. Viesturs B.