24. februārī plkst. 11.00 dievkalpojums. Church Service on February 24th at 11.00 AM

24. februārī plkst. 11.00 dievkalpojums. Church Service on February 24th at 11.00 AM. Pēc dievkalpojuma Dāmu Komitejas pilnsapulce un Oregonas Latv. Ev. Lut. draudzes gada sapulce.

Esiet mīļi aicināti un gaidīti draudzes dievkalpojumā, Dāmu Komitejas pilnsapulcē, Draudzes gada sapulcē.

māc. ViestursB