Oregonas Latv. Ev. Lut. Draudzes Dāmu Komitejas Pateicība

Draudzes dāmu komitejas vārdā izsaku sirsnīgu pateicību ikvienam, kuŗš atbalstīja mūsu bazāru gan ar savu klātbūtni, gan iesūtot ziedojumus. Priecājamies, par lielo apmeklētāju skaitu un skaisto Trjdeksnīša priekšnesumu. Bija jauka pēcpusdiena, viesi ēda, pirka lozes, ierakstījās klusās izsolēs un ciemojās. Paldies par Jūsu atbalstu mūsu darbam. Mēs sniedzam atbalstu ne tik vien mūsu draudzes locekļu un vietējo vajadzībām, bet atbalstam nometni Kursu, Izglītības centru, sūtam naudu uz Latviju bērnu aprūpei, Latvijas invalīdiem zālu iegādei, Zvannenieku mājai, Bridge Builders International—organizācija kura tiešām dara lielus darbus Latvijā. Atbalstam daudz bērnu ģimenes, Lutheran World Federation, ar kuru palīdzību, mēs visi ieceļojām ASV. Kā redzat, mūsu atbalsts sniedzas pāri Oregonas robežām, pateicoties Jūsu visu līdzdalībai. Mūsu darbības kapitāls palielinājās par $ 2,300.00

Pateicībā, Jūsu Dr. Rita Sēja, Dāmu Komitejas priekšniece.