Oregonas Latv. Ev. Lut. draudze dziļās sērās paziņo: Mūžībā mūsu draudzes locale Rita Šrama

dzimusi: 1926. gada 26. aprīlī, Rīgā
mūžībā: 2018. gada 1. jūnijā, Portlandē

 

Izsākām līdzjūtību Ritas Šramas ģimenes locekļiem, tuviniekiem un draugiem.
Piemiņas dievkalpojums notiks 2018. gada 24. jūnijā plkst. 11.00. Sīkāka informācija sekos. Remembrance  Service for Rita Srams will be held on June 24th at 11.00. Additional information will be provided soon.

Oregonas Latv. Ev. Lut. draudzes valde un mācītājs Viesturs Bambans