Esiet aicināti piedalīties Latviešu Centra Apkopšanas Talkā 5. maijā plkst. 9.00

Atgadinām, ka šo sestdien 5. maijā ir mūsu gadskārtēja Centra apkārtnes sakopšanas talka.
Sāksim strādāt 9-os.  Lūdzu ņemiet līdzi darba rīkus: zāģus, lāpstas, grābekļus, kapļus,  slotas, ķerras, zāles "ēdējus" - pļāvējus, dārza šķēres un vēl ko, kas vien varētu noderēt, sakopjot mūsu Centra apkārtni. Nāciet un aiciniet līdzi bērnus un jauniešus.  Pēdējos gadus bieži līdzi ir jaunieši un bērni. Ir jauki satikties, iepazīties un arī pastrādāt tā lielākā pulkā. Bērni var izskraidelēt un izšūpoties...
Būs " Anita's un draugu" garšīgas pusdienas.

Just a reminder about our grounds clean-up this Saturday May 5th.  We will start at 9 o'clock. Please bring along whatever is needed for a successful clean-up.  Take along your children. There are always a number of children.  It is a nice opportunity to meet and have fun together.
Lunch will be served  by "Anita and friends".
Centra Valde