Ēdīsim zupu un dziedāsim

Draudzes dāmu komiteja laipni aicina Jūs uz Zupas Pusdienām un dziedāšanu 10. jūnijā pēc dievkalpojuma, 12:15 pp centra zālē.

Būsim sagatavojušas dažādas zupas, bet ja kāds/kāda no Jums vēlas arī pagatavot zupu un papildināt mūsu galdu, būsim ļoti priecīgas un pateicīgas.

LELBA rīko akciju, lai sagādātu siltas pusdienas bērniem Venecuēlā. Ar prāv. G. Lazdiņa starpniecību pašlaik tiek sagādātas siltas pusdienas 120 bērniem divas reizes nedēļā.  Lai varētu paēdināt vairāk bērnus un biežāk, nekā divas reizes nedēļā, LELBA = Latviešu ev.-lut. baznīca Amerikā, aicina mūsu palīdzību.  Viss tīrais atlikums tiks aizsūtīts LELBA’i  projekta atbalstam. Pēc zupu izbaudīšanas pakavēsimies un padziedāsim mūsu mīļās dziesmas.

Ieja pret ziedojumiem sākot ar $ 5.00 no personas un bērniem līdz 12 gadiem puscena.

Uz redzēšanos svētdien, 10. jūnijā, lūdzu ieraksties savos kalendāros. 

Dr. Rita Sēja, Dāmu Komitejas priekšniece.