11. martā plkst. 11.00 - Dievkalpojums, ar  Sv. Vakarēdienu. Church Service, with Holy Communion, on March 11th at. 11.00 AM.

Esiet  mīļi aicināti un gaidīti kopā ar Oregonas Latviešu ev. Lut. draudzi svinēt dievkalpojumu 11. martā plkst. 11.00, ar  Sv. Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdis pie kafijas galda. Church Service, with Holy Communion, on March 11th at. 11.00 AM. After the Service a Fellowship hour. 

māc. ViestursB