Dievkalpojums 2018. gada 11. februārī, plkst. 11.00, Church Service on February 11th at 11.00

Esiet mīļi gaidīti un aicināti apmeklēt draudzes dievkalpojumu 2018. gada 11. februārī, plkst. 11.00, ar  Sv. Vakarēdienu. Church Service on February 11th at 11.00, with Holy Communion. Pēc dievkalpojuma Sadraudzības brīdis, after the Service - Coffe and Tea Fellowship.

māc. ViestursB