16. decembrī plkst. 11.00 - 3. Adventa dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. 3rd Advent Service, with Holy Communion on December 3rd at 11.00 AM

16. decembrī plkst. 11.00 - 3. Adventa dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. 3rd Advent Service, with Holy Communion on December 3rd at 11.00 AM. Pēc dievkalpojuma Draudzes Eglīte ar Draudzes Skolas bērnu un jauniešu priekšnesumu. After the Service - Christmas Celebration with Sunday’s School children presentment.

māc. ViestursB