18. novembrī plkst. 11.00 - Latvijas Republikas simtgades dibināšanas svētku dievkalpojums. Centenary of Republic of Latvia Celebration Service on November 18th at 11.00 AM.

Esiet mīļi aicināti un gaidīti kopā ar draudzi svinēt Latvijas Republikas simtgades dibināšanas svētku dievkalpojumu. 18. novembrī plkst. 11.00. Centenary of Republic of Latvia Celebration Service on November 18th at 11.00 AM.
Māc. Viesturs B., Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzes mācītājs