Esiet mīļi aicināti un gaidīti kopā ar draudzi svinēt Lieldiena laika dievkalpojumus

Esiet mīļi aicināti kopā ār ar draudzi svinēt Lieldiena laika dievkalpojumus Oregonas Latviešu Ev. Lut. Draudzē.

  • 9. aprīlī plkst. 11.00 - Pūpolu Svētdienas dievkalpojums, ar Sv. Vakarēdienu. Palm Sunday Church Service April 9th at 11.00 AM, with Holy Communion.
  • 14. aprīlī plkst. 10.00 - Lielās Piektdienas dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu. Good Friday Church Service on April 14th at 10.00 AM, with Holy Communion.
  • 16. aprīlī plkst. 11.00 - Lieldienu dievkalpojums. Easter Church Service on April 16th at 11.00.

māc. ViestursB