Esiet mīļi aicināti apmeklēt dievkalpojumu 12. februārī, plkst 11.00. Pēc dievkalpojuma - Draudzes Dāmu komitejas pilnsapulce un Draudzes pilnsapulce

12. februārī plkst. 11.00 - dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu. Church Service on February 12th at 11.00 AM, with Holy Communion. Pēc dievkalpojuma Draudzes pilsapulce un Draudzes Dāmu Komitejas pilsapulce. Esiet mīļi aicināti un gaidīti apmeklēt dievkalpojumu un ņemt dalību pilsapulcēs.

Draudzes Pilnsapulces kārtiba:

 • Pilnsapulces amatpersonu ievēlēšana.
 • 2016. gada Pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
 • Draudzes mācītāja Viestura Bambana ziņojums.
 • Draudzes priekšnieka Jura Orles ziņojums.
 • Draudzes kasiera Jāņa Zommera ziņojums.
 • Draudzes Dāmu komitejas priekšnieces Dr. Ritas Sējas ziņojums.
 • Draudzes skoliņas ziņojums.
 • Draudzes Revīzijas komisijas ziņojums.
 • Draudzes valdes un revīzijas locekļu vēlēšanas.
 • Turpmākās darbības jautājumi.
 • Dažādi jautājumi.

māc. ViestursB