LELBA Pārvaldes priekšnieka prāv. Gunāra Lazdiņa Ziemsvētku raksts

Ar lielu prieku, Ziemassvētku gara un nozīmes iedvesmoti, LELBA un visa mana ģimene novēl jums un jūsu piederīgiem svētīgus, miera pilnus un priecīgus Ziemassvētkus.  Piesaucot šī laika garu, izsakām cerību, ka nākamais gads nesīs mieru mūsu sirdīs, mieru mūsu baznīcā un mieru tik ļoti daudzās vietās pasaulē, kurās ir tik izmisīga vajadzība pēc Jēzus Kristus vēsts.
Tuvojoties Adventam, mūsu pasaule atkal cīnās ar terorisma un aizdomu laikmetu.  Kas ir mūsu draugi? Kas ir mūsu ienaidnieki? Kam varam uzticēties? Šodien, plašo ciešanu vidū, vēlamies pasniegt cerības pilno Ziemassvētku stāsta vēsti, citējot Jesajas 9. nodaļas 6. pantu:  “Mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, un Viņa vārds ir: Brīnišķais padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžigais Tēvs, Miera lielskungs.”  Mums savstarpēji jāatgādina Dieva labestība un mīlestība, kas atklāta Betlēmes silītē.
Nav šaubu, ka Ziemassvētku gars ir prieka, laba prāta, miera, cerības un devīguma gars.  Visur ir redzams, ka Ziemassvētki atstāj spēcīgu un pozitīvu iespaidu uz cilvēkiem.  Ziemassvētku garu nerada vienīgi tirdznieciskums, sabiedriski notikumi un tradīcijas, kuras mēdz asociēt ar šo laiku.  Daudz dziļāk: šis gars ir atrodams Ziemassvētku īstajā nozīmē, kas ir iesaiņota Jēzū Kristū, kura dzimšanu mēs šajā laikā svinām.
Ziemassvētku nozīme ir, ka Dievs sevi identificē ar cilvēci, pats kļūdams cilvēks.  Dievs sevi ietērpj cilvēcīgā miesā, Jēzus Kristus personā, un mīt mūsu starpā.  Šīs ir tās labās ziņas, kuras mēs svinam Ziemassvētku laikā. Ziemassvētku nozīme ir, ka Dievs ir ar mums. Ir mierinoši zināt, ka Dievs ir klāt un identificējas ar mums, cilvēkiem, visos mūsu dzīves apstākļos, priekos un bēdās, cīņās un uzvarās, bailēs un cerībās. Ziemassvētki nozīmē, ka Dievs stāv cilvēku pusē. Šāds mierinājums mums dod cerību, drosmi un spēku, sastopoties ar dzīvi ik dienas, ar visiem tās pārbaudījumiem.
Lai jums ir priecīgi, svētīgi un miera pilni Ziemassvētki, un laimīgs, veselīgs Jaunais gads!

LELBA Pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš