Esiet mīļi aicināsti un gadīti svinēt Oregonas Latviešu Ev. Lut. Draudzes 65 gadu darbības atceres dievkalpojumu

12. novembrī plkst. 11.00 - Oregonas Latviešu Ev. Lut. Draudzes 65 gadu darbības atceres Dievkalpojums, ar  Sv. Vakarēdienu.  Draudzē vizitēs LELBĀL archibīskape Lauma Zušēvica. Pēc dievkalpojuma Oregonas Latv. Ev. Lut. Draudzes Dāmu komitejas sagatavotās svētku  pusdienas. Church 65th Anniversary Service, with Holy Communion, on November 12th at. 11.00 A.M.  Service will be led by Latvians Evangelical Lutheran Church Abroad Archibishop Lauma Zušēvica.  After the Service Fellowship hour and lunch. 

Māc. Viesturs B