LELBĀL archibīskapes aicinājums aizlūgt par 2. oktobra tragēdiju LasVegasā

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, Šis rīts atausa Las Vegas šausmīgās traģēdijas ēnā. Ko darīt? Ko domāt? Daudz lūdzu. Dalos ar jums lūgšanās, kas radās. Lūgsim visi, vienoti Kristū.

Jūsu, + Lauma Zušēvica, LELBĀL archibiskape

Svētais, labais, žēlīgais Dievs,

Kad pietrūkst vārdu, redzot tik lielu ļaunumu, esi Tu tas, kas Tu esi. "Tu esi mans palīgs un mans glābējs; ak, mans Dievs nekavējies." (PS. 40:18b) Lūdzu, steidzies klāt, mīļais Debestēvs, esi klāt katram Tavam bērnam. Tiem, kas miruši, dod mieru. Tiem, kas absolūtā terorā meklē atrast savus bērnus, mazbērnus, brāļus, māsas, draugus - dāvini ziņas, ka ir pasargāti tie, kuŗus tie mīl, vai aprūpēti slimnīcās. Stāvi klāt tiem un dod spēku un gudrību, kam lemts palīdzēt un strādāt tik pašaizliedzīgi, kaut pašiem sirdis lūzt. Tos, kam mīļie šausmīgā nāvē miruši, ietērp, Jēzu, savā žēlastībā un mīlestībā, kā vienīgi Tu spēj, kas esi cietis un nāvi uzvarējis. Dāvini to, ko neviens nespēj, kad nemiers plosa sirdi un ārkārtīgās sērās Tavi bērni nezina pat kur griezties. Mēs lūdzam par visiem, kas pasaulē cieš, Dievs Svētais Gars, kaut mūsu lūgšanas nestu svētību, vismaz lai neviens nejustos viens vai viena. Tu zini, cik daudz vēl pasaulē cieš, vai dēļ vētrām, vai zemestrīcēm, politiskām cīņām, vai absolūtam ļaunumam. Neļauj mūsu sirdīm kļūt vienaldzīgām lielo sāpju priekšā. Modini mūsos ne tikai līdzjūtību, bet drosmi sniegties pretīm līdzcilvēkiem - un kaut kā katram atgādināt, ka ļaunumam un nāvei nepieder pēdējais vāŗds. To lūdzam, no sirds paļaujoties Tev un pateicoties, ka Tu esi mūsu žēlīgais un labais Dievs un Pestītājs....

P.S. Izpaliksim bez Āmen, jo tas parasti noslēdz lūgšanu. Turpināsim...

Dear sisters and dear brothers in Christ, Gradually the peace of the morning was transformed for all of us as news of the tragedy in Las Vegas became clear. It was not at all clear what we could possibly do in the midst of so much horror and loss. I started to pray. Let us all pray.

Your sister in Christ, + Lauma Zusevica, Archibishop of Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad

Dear Lord, In a place where thousands gathered together to experience something good, horror changed countless lives as one choose to do immeasurable evil and hard. Lord, please, we pray for all who have suffered and continue to suffer. Once again our hearts are torn apart by the pain of so many. We do not understand, Lord, but pray you help us find the faith to continue to affirm life and good in the midst of death and evil. Heavenly Father, comfort all who not only mourn the loss of their loved ones, and all who are still desperately searching for those from whom they have not heard. Hear their prayers, and ours.

Lord Jesus, we pray for all who suffer in this world. Please, Lord, grant peace. Never let us our hearts stop hurting for those whom cry, or are struggling between life and death. Lord, you taught us to cry with those who are crying and mourn with those who are in grief. Lord, hear our prayers. Only you can transform prayers into strength for those who so suffer and sense your presence, and learn, they are not alone. We are with them and seek to do what we can to be part of the healing this world so needs....

P.S. let us not conclude with Amen, for it so often signifies the end of our prayer. Let us continue...