Oregonas latviešu ev. - lut. draudze dziļās sērās ziņo, ka mūžībā ir aizgājis Andrējs Grīslis

Andrejs Grīslis

Dzimis - 1933. gada 1. septembrī, Raunas pagastā “Ausekļos”, Latvijā.
Miris - 2017. gada 21. janvārī, Bīvertonā, Oregonā, ASV.

Andreja Grīšļa Atvadu dievkalpojums notiks 2017. gada 4. februārī (sestdien) plkst. 12.00 pēcpusdienā, Oregonas Latv. Ev. Lut, draudzē (5500 SW Dosch Rd, Portland, OR. 97102-0121, www.latvianchurchinoregon.org). Pēc Atvadu dievkalpojuma esiet aicināti palikt uz bēru mielastu Latviešu Centrā.

Ziedu vietā, Gunta Grīslis aicina ziedot “Iespējamai misijai”, Latvijā. Iespējamā misija ir bezpeļņas organizācija, kuŗa palīdz uzlabot izglītības līmeni Latvijā. (Čeki rakstāmi uz “Oregon Latv. Ev. Luth. Church”, ar norādi Andreja Grīšļa piemiņai, sūtāmi Jānim Zommeram,  Oregonas Latv. Ev. Luth. Draudzes kasierim, 32089 Buena Vista Drive,  Arch Cape, OR 97102-0121. Ģrīšļu ģimene pateicās par jūsu ziedojumiem.

māc. ViestursB