Atskatoties uz desmitā jūlija sarīkojumu

Pēc dievkalpojuma s.g. desmitajā jūlijā, sanācām kādi trisdesmit ļaudis Oregonas latviesu centrā skatīties  žurnalistes Ingas Sproģes veidoto  filmu “Masterplan, “ angļu valodā.   Šo izrādi mums sagādāja mūsu mācītājs Viesturs.  Filma patlaban tiek rādīta vairākos latviesu centros ar uzdevumu plasākai publikai dot ieskatu , kā Krievijas prezidenta Putina režīms darbojās lai ietekmētu ļaužu domas un notikumu izpratni .  Šī ir dokumentāra filma, kur tiek rādīti krievu ziņojumi, intervijas, EU sēdes Briselē, u.t.t.  Filma sniedz pētījumu par to, kā darbojās krievu žurnalistika, kur atklājās krievu vēlme nomelnot, pat apmelot, rietumus, un iztulkot notikumus krieviem par labu – piemēram agresivitāti Krimā, kuru krievi nosauc kā savas tautas aizstāvēsanu pret rietumu apspiedējiem.Tiek rādīts kā nemiers tiek kūdīts Baltijas valstīs.  Bija sasutums izprast cik plasi ir izplatīts krievu disinformācijas tīkls visā Eiropā, pat ar ietekmi Briselē, slepeni financēts caur falsām “labdarības” organizācijām ar krievu valdības līdzkļiem.

Klātesosoiem jau nebija pārsteigums, ka Krievijas pret-reitumu propoganda vēl turpināsm un krievi mēģina pārrakstīt vēstures faktus sev par labu.  Taču redzēt konkretus ļaudis aktīvi veicot disinformācijas un krievu propogandas darbus liek mums visiem vairāk padomāt par reāliem draudiem Baltijas valstīm no austrumiem.  Rodas arī sasutums par to, ka krievu tautības ļaudis, kuri atrodas Baltijas valstīs, sādai propogandai notic – un notic arī rietumnieki citur.  Retam ir pieietama patiesa informācija sinī sfērā, kura nav Krievu propoganda.  Varam apsveikt Ingu Sproģi un kolēģus par noderīgo un labi veikto darbu.

Māra C. Reinolde