Svētdien, Mātes dienā 8. maijā lūgsim ziedojumus “ Mīlestību māmmām”

Svētdien, Mātes dienā lūgsim ziedojumus “ Mīlestību māmmām”, lai atbalstītu Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammas, kurām nesen piedzimuši mazuļi. Cerēsim uz labu atbalstu no sabiedrības. 

Dr. Rita Sēja draudzes dāmu komitejas priekšniece

On Mother’s Day May 8th, we will be asking for donations to the charitable event “Milestību mammam” - “Love for Mothers”, which will help pregnant women and new mothers in Zemgale. We look forward to a great response from our community! 

Dr. Rita Seja, Ladies’Aid President