Dievkalpojums un draudzes pilnsapulce 28.februārī, plkst.11.00. Church Service on February 28th, at 11.00 A.M. After the Service congregation's and Ladies's Aid annual meetings

Dievkalpojums un draudzes pilnsapulce 28.februārī, plkst.11.00. Church Service on February 28th, at 11.00 A.M. After the Service congregation's and Ladies's Aid annual meetings

Draudzes pilnsapulces kārtība:

Darba kārtība:

 • Pilnsapulces amatpersonu ievēlēšana.

 • 2015. gada Pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.

 • Draudzes mācītāja Viestura Bambana ziņojums.

 • Draudzes priekšnieka Jura Orles ziņojums.

 • Draudzes kasiera Jāņa Zommera ziņojums.

 • Draudzes Dāmu komitejas priekšnieces Dr. Ritas Sējas ziņojums.

 • Draudzes skoliņas ziņojums.

 • Draudzes Revīzijas komisijas ziņojums.

 • Draudzes valdes un revīzijas locekļu vēlēšanas.

 • Turpmākās darbības jautājumi.

 • Dažādi jautājumi.