Prāv. Gunāra Lazdiņa aicinājums aizlūgt par archibīskapes Laumas Zušēvicas māmiņu un ģimeni.

Miļie brāļi un māsas!!!

Dievs ir labprātīgs uzklausīt mūsu lūgšanas un atbildēt uz tām.  Es visus aicinu aizlūgt  šo svētdien savās draudzēs par mūsu Archibīskapes  Laumas māmiņu un ģimeni.  Laiks ir Dieva rokās un Dievam ir neierobežotas iespējas mums palīdzēt.

Bībele saka: „Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu” (Jāņa 14: 13, 14; piezīme: Šos vārdus sacīja Jēzus Kristus).

Lai Dievs mūs svētī un pasargā 2 Adventes svētdienā

Prāv.Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšniek