Oregonas latviešu ev. - lut. draudze dziļās sērās ziņo, ka mūžībā ir aizgājis Jānis Arvīds Ozoliņš

Dzimis - 1925. gada 27. oktobrī, Rīgā,  Latvijā.

Miris - 2015. gada 31. oktobrī, Virsaišos, Sējas novadā, Latvijā

Jānis Ozoliņš tiks pieminēts Oregonas latviešu draudzē, dievkalpojuma laikā svētdien, 8. novembrī, plkst. 11.00, Oregonas Latv. Ev. Lut, draudzē (5500 SW Dosch Rd, Portland, OR. 97102-0121, www.latvianchurchinoregon.org).

A memorial  donation in lieu of flowers will be appreciated. Check may be made out to Oregon Latvian Evangelical Lutheran Church: designeted for: Lestene Soldiers’ Ceme-tery (Lestenes Brāļu Kapiem, Latvijā).  Send to Janis Zommers, treasurer of the Ore-gon Latvian Ev. Luth. Church, 32089 Buena Vista Drive,  Arch Cape, OR 97102-0121