Jauns mācību gads Latviešu skolā!

Sveiki,

Ir rudens un laiks atsākt Latviešu bērnu skoliņas saietus. Skoliņas mērķis ir ļaut bērniem radoši darboties latviskā vidē, iepazīstoties ar latviešu valodu, tradīcijām, dziesmām, kā arī gatavoties Ziemsvētku priekšnesumam. 
Latviešu skoliņa notiks katru nedēļu, sākot ar svētdienu, 29. septembri no plkst 10 am - 11:30 am. Skolotājas mainīsies, vienu nedēļu vadīs Ieva, otru es - Inese. Tikšanās notiks lejā, bērnu dārza telpās. Vecāki var droši bērnus atstāt uz to laiku. Ediens netiks piedāvāts.
Mums ir arī lūgums - skoliņa tiek vadīta brīvprātīgi, bez atmaksas, bet mums tomēr ir nepieciešams pirkt materiālus ar ko bērniem nodarboties (krāsas, papīrus, Ziemsvētku noformēšana utt.). Latviešu Biedriba ir lūgusi mums vairāk segt pašiem savus izdevumus, kuŗu minimālais apjoms ir 300$ pa 10 nodarbībām. Atkarībā no bērnu skaita mēs lūgsim katram ziedot noteiktu summu. Summas precizējumu noteiksim, pēc pirmās nodarbības.

Šeit ir grafiks mūsu tikšanām (ja būs izmaiņas, tad sūtisim e-pastu un ievietosim mājas lapā). 
 • 29. septembrī
 • 6. oktobrī
 • 13. oktobrī 
 • 20. oktobrī
 • 27. oktobrī
 • 3. novembrī
 • 10. novembrī
 • 17. novembrī 
 • Pateicibas nedēļa ir brīva
 • 1. decembrī
 • 8. decembrī

Uz redzēšanos nakāmajā svētdiena! 

Inese / Ieva

---------------------------

Hello everyone!

It is that time again to start our Latvian school gatherings. The focus of the school will be to learn language through creative activities, learning words, singing songs and preparing for Christmas performance. The gathering will happen every week starting Sunday, September 29 from 10 - 11:30 am. One week will be led by Ieva, other by me. We will gather downstairs in Kindergarten place. You are welcomed to leave your child for that time being. No food will be offered.
Also we have a request - the school is lead by volunteers that do not get paid but we do need to purchase materials for kids to use in their craft projects, Christmas gifts... The minimal operations money that is necessary is 300$ for the whole 10 week period. Latvian community has asked us to budget and cover some of our cost ourselves.  Depends on how many children will be participating we will be able to email later with the money that each parents should donate.
Below is the dates when we will meet: 
 • 29. September
 • 6. October 
 • 13. October 
 • 20.October
 • 27. October
 • 3. November
 • 10. November
 • 17. November 
 • Thanks Giving week is off
 • 1. December 
 • 8. December 
See you next Sunday,
Inese / Ieva