Ielūgums - Laipni lūdzam Jūs piedalīties Oregonas Latv. ev.-lut. draudzes Gadskārtējā Bazārā

Sestdien, 2013. gada  5. oktobrī,

Oregonas Latviešu centrā, 5500 SW Dosch Road, Portlandē

Sarīkojuma sākums plkst. 2:00 pēcpusdienā – ar pusdienām visai ģimenei

Tradicionālās izlozes un programma – tautas dejas Sietlas "Trejdeksnīša" un viesu izpildījumā

Kā zināms, mūsu bazārs ir labdarības pasākums. Šogad atkal piedāvājam daždažādas mantas, kas nepieciešamas ikvienam!

Dāmu komiteja  

Ziedojumi naudā vai graudā sūtami kasierei Vaivai Puķītei, 8825  SW  50th Avenue, Portland,  OR  97219, tel.  503 244-4409.