Nākamie dievkalpojumi:

6. oktobrī, sestdien  plkst. 11.00 - Pļaujas svētku dievkalpojums ar  Sv. Vakarēdienu, viesosies prāv. Kārlis Žols.

Pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdis ar prāv. Kārli Žolu. (par kafijas galdu gādās draudzes Dāmu komiteja)

14. oktobrī, svētdien plkst. 11.00

28. oktobrī, svētdien plkst.11.00 - Ticības atjaunošanas dievkalpojums

11. novembrī, svētdien plkst.11.00, ar Sv. Vakarēdienu

18. novembrī, svētdien plkst. 11.00 - Latvijas Valsts Svētku dievkalpojums