Svētdienas skola

Šo svētdien, 6 maija atkal tiksimies Latviešu skoliņas telpās no 10 - 11:30 am. Lūdzu mācieties savas tautasdziesmas un kopējo dziesmu.

Mūsu Māmiņas Dienas sarīkojums notiks 13. maija pulkstens 12. Jāņem līdzi groziņi. Lūdzam ierasties 11:25, lai bērni reizi var iziet cauri pasākuma daļai. Bērnu makslas darbi tiks izstādīti zālē un tos būs jāņem līdzi uz māju pēc pasākuma.


This Sunday, May 6 we will meet as usual from 10 - 11:30 am. If you can, please continue learning folk poems and song. The Mother's Day event will happen May 13, at 12 pm. Please bring food to share with everyone. We will have art exhibit of all the work that kids have produced. Please arrive at 11:25 am so we can run through our program one more time.

---
Dziesma / Song

Es savai māmiņai,
Kā sirsniņa azotē,
Kā sirsniņa azotēi,
Kā puķīte dārziņā.

Mana mīļa māmuliņa
Mani mīļi audzināj’!
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.


---
(Harvey)
Es savai māmiņai
Magonīšu vietu taisu;
Magonīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu.
 
(Katrina)
Tavas rokas vēju glāsta,
Tavas rokas sauli nes,
Nav par tavām rokām labām
Siltākas uz pasaules.
 
(ALEKSA)
Balta mana māmuliņa
Balti mani audzinaja
Pati sevi netaupija
Balti mani audzinot
 
(Martai)
Bērziņ, tavu kuplumiņu,
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu,
Līdz mūžiņa galiņam!
 
(Alise)
Novij man, māmuliņa,
Visu puķu vainadziņu!
Liec manā galviņā
Visu gudru padomiņu!
 
(Peal)
Es uzaugu pie māmiņas
Kā puķīte uz lodziņa,
Kā puķīte uz lodziņa,
Kā rozīte dārziņā.
 
(Jekabs)
No saknītes lazda zieda,
Sarkaniem ziediņiem.
No sirsniņas es mīlēju-
Savu tēvu māmuliņ!


Paldies / Thanks
Inese