"Būsim gudri" sarīkojums Oregonas Portlandē

Svētdienā, pēc Vasaras svētku dievkalpojuma, draudzes dāmu komitejas priekšniece dr.Rita Sēja  aicināja  uz siltām pusdienām un piedalīties "Būsim gudri"  ,prāta  asināšanas spēlē par labu trūcīgiem skolniekiem Vidzemē. Šīs programas iniciators ir diakōns Dāgs Demandts, kuŗa ierosinājumā pirms pāris gadiem ļaudis saziedoja naudu, lai iegādātos divritēņus Latgales ļaudīm.

Projekts veltīts, lai Vidzemes trūcīgiem bērniem sagādātu vajadzīgo skolas gaitām, kā  skolas somas, grāmatas, rakstām piederumus;arī lai samaksātu par skolas pusdienām. 
Baudījuši dāmu sarūpētās, garšīgās pusdienas, Vaivas  Puķītes , Valža Garuta  un  Rutas Bambanes vadībā, klātesošie varēja izvēlēties par kādu tēmatu viņi vēlās atbildēt. Katrai  kategorijai bija punktu vērtība no simts lidz tukstots divi simti, atkarībā no jautājumu grūtuma.Kategorijas bija par" veciem, labiem laikiem", "Latvijas upēm un ezeriem" , "latviešu pasakām un  teikām",  "trimdu", "Bībeli un baznīcu","Oregonas pavalsti". Daļu jautājumu bija atsūtījis Dāgs Demandts, tos papildināja Vaivas Puķītes  un Valžā Garuta jautājumi un skaistas fotografijas . Vaiva arī bija galvenā punktu skaitītāja, viņai palīdzēja diakone Ruta Bambane un  ar datora palīdzību Valdis Garuts.
Sacentās ļaudis pie četriem galdiem, izvēlējušies sev  komandas vārdus.  Jau drīz vien redzējām, ka otrais galds, pie kuŗa sēdēja draudzes mācītājs Viesturs Bambans un diakone Ruta atbildot jautājumus par Bībeli, aizsteidzās labi priekšā un uzvarēja.Par to pārējie aplaudēja. Valdīja sacensības un sajūsmas gars. Dr.Sēja apbalvoja visus dalībniekus  ar saldumiem.
Rakstiskā uzsaukumā piedalīties šinī pasākumā bija teikts: "Ēdīsim, spēlēsim, ziedosim", gribu piemetināt "mācīsimies" .Daudz  paši mācījāmies no jautājumiem un atbildēm . 
Ziedoja ne tikai tie,kas piedalījās pasākumā, bet arī citi labvēļi un draudzes locekļi. Kopīgi saziedotā summa 4000 dolāri !!!                                                                        
Dāgs Demandts ,LELBA jaunatnes nozares vadītājs, mudina misijas braucienā uz Vidzemi piedalīties  jauniešus no ASV un Kanadas, lai kopā ar Latvijas jaunatni  varētu darīt svētīgo darbu . Brauciens notiks no 23. līdz 30.augustam. Dāga uzsaukums ir " AUGSIM TICĪBĀ,KALPOSIM, IEKAROSIM VIDZEMI!"  Pieteikties var pie Dāga Dimandta  uz sekojošo adresi: dagdemandt@hotmail.com .
Paldies par iespēju palīdzēt  mūsu bērniem dzimtenē, paldies  par dāmu komitejas neizsīkstošo darbu un devīgiem ziedotājiem.
                                       
Zinta Kūlīte

Sarīkojuma foto galerija - skatīt šeit.