Nāc ņem dalību - "Būsim gudri!" 27.maijā!

Būsim gudri!  Ēdīsim, spēlēsim, ziedosim!
Kas: siltas pusdienas un prāta asināšanas spēle, līdzīga “Jeopardy” spēlei, pret ziedojumiem no $15.00 pieaugušajiem, $5.00 bērniem
Kam: trūcīgajiem skolu bērniem Vidzemē; daudziem siltas pusdienas skolā ir vienīgais siltais ēdiens visu dienu
Kad:  svētdien, 27. maijā pēc dievkalpojuma, plkst. 12:30
Kur: Latviešu centrā
Kuŗš: visus laipni aicina Dāmu komiteja
Ziedojumus var arī sūtīt Dāmu komitejas kasierei Vaivai Puķītei, 8825 SW 50th Ave, Portland, OR 97219, ar norādi “bērniem Vidzemē”.

Oregonas latviešu ev. lut. draudzes Dāmu komiteja