Svētdienas skola 11.martā

Atgādinājums.   Skoliņas tikšanās notiks šo svētdien 11. marta pulksten 10-11:30. Ja jūs nevarat ierasties, lūdzu paziņojat. 
Šo svētdien, Ruta Bambane vadīs 15 minūtes (no 10-10:15) Bībeles stundu bērniem.
Reminder. Latvian school gathering will happen this Sunday, March 11 from 10-11:30 am. If you are unable to make it, let us know.
Also, Ruta Bambane has volunteered to teach/read bible stories to kids in latvian for 15 minutes. That will happen from 10-10:15 am.
Paldies / Thanks, Inese