ATGĀDINĀJUMS! - Oregonas Latviešu Biedrības pilnsapulce

Visi sirsnīgi aicināti svētdien, 11. martā plkst. 12os Latviešu namā uz gadskārtējo OLB gada sapulci, kurā pārskatīsim paveikto, budžetu, Centra lietas, statūtu maiņas, vadošo darbinieku vēlēšanas u.c. (Darba kārtību skat. Oregonietī).
Pēc picas pusdienām turpināsim dienaskārtību un pārrunas par mūsu kopējām interesēm, pienākumiem, auglīgu kritiku, mūsu kopējā darba uzlabošanu un biedrības ilgāku pastāvēšanu. Gaidam ikvienu!

OLB valde