Latviešu skoliņas tikšanās notiks šo svētdien 25. martā no 10 - 11:30 am

Atgādinājums, Latviešu skoliņas tikšanās notiks šo svētdien 25. martā no 10 - 11:30 am. Paldies tiem, kas jau ir paziņojuši, ka nebūs.

Reminder, Latvian school gathering will happen this Sunday, March 25 at 10-11:30 am. Thanks to those who have already alerted that they will not be there.

Paldies / Thanks, Inese