Svētdien, 14. augustā pēc dievkalpojuma uz mūsu ekrāna namā esat aicināti noskatīties pagājušā gada Latvijas “Koŗu kaŗu” labāko dalībnieku muzikālos priekšnesumus.

Svētdien, 14. augustā pēc dievkalpojuma uz mūsu ekrāna namā esat aicināti noskatīties pagājušā gada Latvijas “Koŗu kaŗu” labāko dalībnieku muzikālos priekšnesumus. Koŗu kaŗa dalībnieki ir Latvijā populāri estrādes dziedātāji, kuŗi kopā ar izvēlētiem skolas audzēkņiem sagatavojuši Latvijas komponistu dziesmas, ar kurām piedalās cīņā par godalgotām vietām. Šī muzikālā filma ir piemērota ikvienam skatītājam.

Lūdzu ņemiet līdzi groziņu kopīgam azaidam, lai visi kopā pacienātos pie pēcpusdienas tējas un kafijas.

You are invited! Sunday, August 14, after the 11 a.m. church service, we will be showing a film of the best entries in last year's "War of the Choirs" from Latvia. Participants are Latvia's most popular singers together with selected high school students, singing songs by Latvian composers, in a competition for prizes. This musical film can be enjoyed by all. Please bring a "groziņš" so we can enjoy afternoon tea and coffee together.

Biruta Zommere, Oregonas Latviešu Biedrības Valde