Aicinājums draudze locekļiem - tikšanās ar prāv. Dāvi Kaņepu!

Sestdien Portlandē ieradīsies prāvests Dāvis Kaņeps no Kalifornijas, lai satiktos ar jauniešiem un viņu vecākiem, sakarā ar Kursas vasaras vidusskolas apmeklēšanu šogad.
Prāvests izteicis vēlēšanos satikties arī ar mūsu draudzes locekļiem. Tādēļ visi esat laipni aicināti - sestdien, 16. aprīlī, plkst. 13:00 (1os p.p.) Latviešu namā uz parrunām un tikšanos ar prāvestu Dāvi Kaņepu.

Draudzes valdes uzdevumā, Jānis Zommers