Oregonas Latviešu Biedrības rīkotās Mākslas dienas

Pavasarīgs sveiciens visiem mākslas miļotājiem! Aicinām baudīt Mākslas dienas Portlandē!                                                                         
Mākslas dienas sākas 19. martā ar Atvērto durvju priekšpusdienu  plkst. 10-os  Leldes Gilman mājās  4665 SW Flower Pl., Portland, OR 97221 un turpinās Latviešu biedrības namā plkst.12.00.   
            
Daudz talantīgu cilvēku  ir mūsu apkārtnē.  Nāciet un novērtejiet! 
Baudiet mūsu  modes skati kopā ar mūzikālo priekšnesumu. Varēsiet arī iegādāties  mākslas  darbus, rotas lietas u. c.  
 
Pēc aukstā galda pusdienām sekos SVĒTKU KONCERTS ar mūziķiem Sandru un Jāni   Ozolīšiem no  Kalifornijas. Sandra bija populāra vieglās mūzikas soliste 90-os gados Latvijā.
Svētdien 20. martā plkst. 11-os izstādes turpinājums pie kafijas ar sadziedāšanos un draudzīgām pārrunām.
Ieejas maksa Mākslas dienās  30 $, ģimenei ar bērniem 65 $
        
Mākslas Dienu rīkotāju vārdā, Biruta Zommere
        
******************           
Spring greetings to all art lovers! You are invited to the Portland Art Festival!
The Art Festival starts on March 19 with an "open house" from 10 am to noon at the home of Lelde Gildman, 4665 SW Flower Place, Portland, and continues at the Latvian Center in the afternoon.       We have lots of talented artists in area. There will be a wide variety of art works.!     Enjoy the fashion show accompanied by a musical presentation. You will also be able to buy the art works, jewelry and other objects.
After a buffet lunch enjoy the festival concert with musicians Sandra and Jānis Ozolīši from California. Sandra was well-known popular music soloist in Latvia in the 90ies.
On Sunday March 20th festival continues at 11 a.m. with coffee, singing and a look back at the Art Festival
Admission $30, families with children $65
Biruta Zommers for the organizers of the Art Festival