Draudzes pilnsapulce 27.februārī pēc dievkalpojuma

27. februārī pēc dievkalpojuma notiks draudzes dāmu komitejas un draudzes pilnsapulce. Esiet mīļi aicināti un gaidīti ņemt dalību draudzes pilnsapulcē.

Māc. Viesturs B.

Darba gaita:

  1. Sapulces amatpersonu vēlēšanas (sēdes vadītājs, sekretārs, balsu skaitītāji).
  2. Iepriekšējā gada sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
  3. 2010.gada darbības pārskati: mācītāja, priekšnieka, kasieŗa, dāmu komitejas, skolas, latviešu centra.
  4. Budžets 2011. gadam: draudzes dāmu komitejas, skolas, latviešu centra.
  5. Turpmākie darbības jautājumi.
  6. Vēlēšanas: pārvēlāmās amatpersonas valdē, revizijas komisijā, dāmu komitejā.
  7. Dažādie jautājumi un ierosinājumi.

Draudzes valde aicina ikvienu draudzes locekli piedalīties gada sapulcē.

Draudzes valde