OLB Gada sanāksme - OLS Yearly meeting

Sveicināti! Reizi gadā sanākam Latviešu Centrā parrunāt padarīto un plānot nākošā gada darbību. Šī gada sapulce būs nākošo svētdien 20. februārī 12-os. Sirsnīgi aicinām visus jūs uz Latviešu Biedrības sanāksmi. Plānosim nākošā gada kultūras aktivitātes. Ir svarīgi, ka visi gada gājumi būtu pārstāveti Esam ļoti ieinteresēti dzirdēt mūsu jaunākās paaudzes uzskatus, lai tos varētu ņemt vērā, plānojot sarīkojumus. Vēletos, ka jaunākie biedri piedalītos Biedrības valdes darbā. Tas dotu vēl vairāk iespējas, organizēt pasākumus, kas interesētu lielākam apmeklētāju skaitam. 
 
Esam remontējuši mūsu Centra virtuvi. Aicinām visus uz siltām pusdienām, lai varam "iesvētīt" virtuves jauno iekārtojumu! 
 

Esat mīļ gaidīti pusdienās un sanāksmē! Uz redzēšanos šo nākošo svētdien! OLB valdes uzdevuma Biruta Zommere

                                                                                                                                                               
                              *******************************                                                                                                     
 
Once a year we all meet at the Latvian Center to talk over what was accomplished in the past year and plan next year's activities. This year the general meeting will take place next Sunday, February 20th, at 12:00 noon. All are sincerely invited to attend. We are very interested in hearing the views of our younger members, so we can take them into account in planning upcoming activities. We would like to have some younger members join the Board of the Society - this would allow their views to be heard even more.
 
The kitchen of the Latvian Center has been remodelled! All are invited
to a hot lunch (free) on Sunday to celebrate!
 
We look forward to seeing you there!
 

Biruta Zommere for the Board of the Oregon Latvian Society