Latviešu skolas tikšanās 4.decembrī

Atgādinājums, ka tiekamies šo svētdien, 4 decembrī pulkstens 10 am skoliņas telpās.

Nākamo svētdien, 11. decembrī domājam tikties 11:15am zāle, lai vienu reizi izietu cauri mūsu priekšnesumam uz skatuves. Pats pasākums sāksies īsi pēc 12.


Reminder, Latvian school gathering will happen this Sunday 4 of December at 10 am as usual.

On 11 of December we are thinking to meet 11:15am in the big hall so we can run once through our show on the stage. The actual event will start shortly after 12.

Redzesimies svetdien / See you Sunday,

Inese