18.novembra svinības Oregonas Latviešu Centrā

Oregonas Latviešu biedrības rīkotajā svētku pasākumā uzstājās kori "Unitus" - paldies Mārim Graubem par sagādāto iespēju un Portlandes latviešu koris. Paldies Dacei Micānei-Zālītei par svētku runu "Latvija tavās acīs" un atvesto, mākslinieces Sandras Strēles, mākslas darbu izstādi. Paldies Ināra Beitlerei un Oregonas Latviešu biedrībai par sarīkojumu. Svinību fotogrāfijas var atrast šeit.

Oregonas draudzes valde