Publicēts draudzes Apkārtraksta 2010. gada oktobra - decembra izdevums

Publicēts draudzes Apkārtraksta 2010. gada oktobra - decembra izdevums, tas ir pieejams "book" formātā.

                                                                                                   Māc. Viesturs Bambans