Oregonas Latv. Ev. Lut. draudze dziļās sērās paziņo: Mūžībā mūsu draudzes locale Rita Šrama

dzimusi: 1926. gada 26. aprīlī, Rīgā
mūžībā: 2018. gada 1. jūnijā, Portlandē

 

Izsākām līdzjūtību Ritas Šramas ģimenes locekļiem, tuviniekiem un draugiem.
Piemiņas dievkalpojums notiks 2018. gada 24. jūnijā plkst. 11.00. Sīkāka informācija sekos. Remembrance  Service for Rita Srams will be held on June 24th at 11.00. Additional information will be provided soon.

Oregonas Latv. Ev. Lut. draudzes valde un mācītājs Viesturs Bambans

Ēdīsim zupu un dziedāsim

Draudzes dāmu komiteja laipni aicina Jūs uz Zupas Pusdienām un dziedāšanu 10. jūnijā pēc dievkalpojuma, 12:15 pp centra zālē.

Būsim sagatavojušas dažādas zupas, bet ja kāds/kāda no Jums vēlas arī pagatavot zupu un papildināt mūsu galdu, būsim ļoti priecīgas un pateicīgas.

LELBA rīko akciju, lai sagādātu siltas pusdienas bērniem Venecuēlā. Ar prāv. G. Lazdiņa starpniecību pašlaik tiek sagādātas siltas pusdienas 120 bērniem divas reizes nedēļā.  Lai varētu paēdināt vairāk bērnus un biežāk, nekā divas reizes nedēļā, LELBA = Latviešu ev.-lut. baznīca Amerikā, aicina mūsu palīdzību.  Viss tīrais atlikums tiks aizsūtīts LELBA’i  projekta atbalstam. Pēc zupu izbaudīšanas pakavēsimies un padziedāsim mūsu mīļās dziesmas.

Ieja pret ziedojumiem sākot ar $ 5.00 no personas un bērniem līdz 12 gadiem puscena.

Uz redzēšanos svētdien, 10. jūnijā, lūdzu ieraksties savos kalendāros. 

Dr. Rita Sēja, Dāmu Komitejas priekšniece.

Esiet aicināti piedalīties Latviešu Centra Apkopšanas Talkā 5. maijā plkst. 9.00

Atgadinām, ka šo sestdien 5. maijā ir mūsu gadskārtēja Centra apkārtnes sakopšanas talka.
Sāksim strādāt 9-os.  Lūdzu ņemiet līdzi darba rīkus: zāģus, lāpstas, grābekļus, kapļus,  slotas, ķerras, zāles "ēdējus" - pļāvējus, dārza šķēres un vēl ko, kas vien varētu noderēt, sakopjot mūsu Centra apkārtni. Nāciet un aiciniet līdzi bērnus un jauniešus.  Pēdējos gadus bieži līdzi ir jaunieši un bērni. Ir jauki satikties, iepazīties un arī pastrādāt tā lielākā pulkā. Bērni var izskraidelēt un izšūpoties...
Būs " Anita's un draugu" garšīgas pusdienas.

Just a reminder about our grounds clean-up this Saturday May 5th.  We will start at 9 o'clock. Please bring along whatever is needed for a successful clean-up.  Take along your children. There are always a number of children.  It is a nice opportunity to meet and have fun together.
Lunch will be served  by "Anita and friends".
Centra Valde

11. martā plkst. 11.00 - Dievkalpojums, ar  Sv. Vakarēdienu. Church Service, with Holy Communion, on March 11th at. 11.00 AM.

Esiet  mīļi aicināti un gaidīti kopā ar Oregonas Latviešu ev. Lut. draudzi svinēt dievkalpojumu 11. martā plkst. 11.00, ar  Sv. Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdis pie kafijas galda. Church Service, with Holy Communion, on March 11th at. 11.00 AM. After the Service a Fellowship hour. 

māc. ViestursB

Ieskats Oregonas Latviešu Ev. Lut. Draudzes 65 gadadienas dievkalpojumā, kurš notika 2017. gada 12. novembrī

Ieskats Oregonas Latviešu Ev. Lut. Draudzes 65 gadadienas dievkalpojumā, kurš notika 2017. gada 12. novembrī. Paldies LELBĀL archibīskapei Laumai Zušēvicai par vizitāciju un dalību dievkalpojumā. Paldies ikvienam kurš veltīja savu laiku un līdzekļus, lai svinības varētu notikt. Paldies draudzes priekšniekam Jurim Orlem, Dr. Ritai Sējai  un draudzes Dāmu Komitejas darbiniecēm.

Dievkalpojums 2018. gada 11. februārī, plkst. 11.00, Church Service on February 11th at 11.00

Esiet mīļi gaidīti un aicināti apmeklēt draudzes dievkalpojumu 2018. gada 11. februārī, plkst. 11.00, ar  Sv. Vakarēdienu. Church Service on February 11th at 11.00, with Holy Communion. Pēc dievkalpojuma Sadraudzības brīdis, after the Service - Coffe and Tea Fellowship.

māc. ViestursB

Ziemsvētku dievkalpojums ir atcelts laika apstākļu dēļ 24.decembrī plkst. 16.00/ Christmas Service cancelled due to weather condition on December 24th at 4.00 P.M

Ziemsvētku dievkalpojums ir atcelts laika apstākļu dēļ 24.decembrī plkst. 16.00/ Christmas Service cancelled due to weather condition on December 24th at 4.00 P.M.

Vēlot ikvienam gaišu un priecīgu Ziemsvētku un Jauno Gadu.

māc. ViestursB