Oregonas Latviešu ev. lut. Svētdienas skola atsāk darbību
Oregonas Latviešu ev. lut. Svētdienas skola ar prieku aicina pieteikties bērnus nodarbībām rudens semestrī! Skolas gaitas atsāksim 9. Septembrī, 10:00 no rīta .Nāciet dziedāt, dejot, mācīties par Latviju un veidot jaunas draudzības! lepriekšējas Latviešu valodas prasmes nav nepieciešamas, ar prieku gaidām visus!
Mācības norisinās : Svētdienā s 10:00-12:00. Mācību maksa: $35/semestrī. Pirmā skolas diena: 9. Septembris Pieteikties pa e-pastu: aayurisich@gmail.com

Oregon Latvian Ev. Lut. Sunday Schoo is excited to announce the enrollment for the fall semester.First day of school wil1 be on September 9, at 10.00AM. Come sing, dance, learn about Latvia and make new friends! Previous knowledge of Latvian language is not necessary, everyone is welcome!
School days: Sundays 10am-12pm. Tuition: $35/semester. First day of schoo.: September 9. To apply email: aayurisich@gmail.com

 Pārzine Anda Yurisich

 

_________________________________________

Dear Parents and Community members,

I have some happy new to share!

 

Andra Silgailis (Karlis' mom) is taking the position as lead teacher at our Latvian School.

Andra has a degree in MS Health Education. She grew up in New Jersey and New York spending all her young life participating in Latvian Schools, Latvian camps and Latvian Girl Scouts. 

So, she knows healthy lifestyle and Latvian traditions and beyond.

 

With the help of Ilva teaching language and Vesma leading the singing, I will help with arts & crafts.

This will be a great team!!!

 

Our first meeting is this Sunday, September 18th at 10AM - 12PM.

 

Cant wait to see you and your wonderful kids!

 

Dates when we will meet:

Sept. 18

Sept. 25

 

Oct. 2

Oct. 9

Oct. 16

Oct. 23

Oct. 30

 

Nov. 6

Nov. 18 - Kids will perform at the Independence day celebration dinner

Nov. 20

 

Dec. 4

Dec. 11 - No regular class! Christmas concert

 

With love, Ieva Dexter

 

 

Jauns mācību gads Latviešu skolā!

Sveiki,
Ir rudens un laiks atsākt Latviešu bērnu skoliņas saietus. Skoliņas mērķis ir ļaut bērniem radoši darboties latviskā vidē, iepazīstoties ar latviešu valodu, tradīcijām, dziesmām, kā arī gatavoties Ziemsvētku priekšnesumam. 

Latviešu skoliņa notiks katru nedēļu, sākot ar svētdienu, 29. septembri no plkst 10 am - 11:30 am. Skolotājas mainīsies, vienu nedēļu vadīs Ieva, otru es - Inese. Tikšanās notiks lejā, bērnu dārza telpās. Vecāki var droši bērnus atstāt uz to laiku. Ediens netiks piedāvāts.

Mums ir arī lūgums - skoliņa tiek vadīta brīvprātīgi, bez atmaksas, bet mums tomēr ir nepieciešams pirkt materiālus ar ko bērniem nodarboties (krāsas, papīrus, Ziemsvētku noformēšana utt.). Latviešu Biedriba ir lūgusi mums vairāk segt pašiem savus izdevumus, kuŗu minimālais apjoms ir 300$ pa 10 nodarbībām. Atkarībā no bērnu skaita mēs lūgsim katram ziedot noteiktu summu. Summas precizējumu noteiksim, pēc pirmās nodarbības.


Šeit ir grafiks mūsu tikšanām (ja būs izmaiņas, tad sūtisim e-pastu un ievietosim mājas lapā). 

 • 29. septembrī
 • 6. oktobrī
 • 13. oktobrī 
 • 20. oktobrī
 • 27. oktobrī
 • 3. novembrī
 • 10. novembrī
 • 17. novembrī 
 • Pateicibas nedēļa ir brīva
 • 1. decembrī
 • 8. decembrī


Uz redzēšanos nakāmajā svētdiena! 


Inese / Ieva

 

---------------------------


Hello everyone!

It is that time again to start our Latvian school gatherings. The focus of the school will be to learn language through creative activities, learning words, singing songs and preparing for Christmas performance. The gathering will happen every week starting Sunday, September 29 from 10 - 11:30 am. One week will be led by Ieva, other by me. We will gather downstairs in Kindergarten place. You are welcomed to leave your child for that time being. No food will be offered.

Also we have a request - the school is lead by volunteers that do not get paid but we do need to purchase materials for kids to use in their craft projects, Christmas gifts... The minimal operations money that is necessary is 300$ for the whole 10 week period. Latvian community has asked us to budget and cover some of our cost ourselves.  Depends on how many children will be participating we will be able to email later with the money that each parents should donate.

Below is the dates when we will meet: 

 • 29. September
 • 6. October 
 • 13. October 
 • 20.October
 • 27. October
 • 3. November
 • 10. November
 • 17. November 
 • Thanks Giving week is off
 • 1. December 
 • 8. December 

See you next Sunday,

Inese / Ieva

 

Draudzes skoliņa aicina

 

We will meet for our Latvian school this Sunday (April 14th) as usual. Please find attached homework (sent by e-mail) )- we have studied this poster for weeks and at this point children should be able to know all of these words. So Please study at home. Sunday we will be using these words+pictures to form sentences.

Thank you, Inese

 

Latvian school will meet as usual on Sunday, October 28 

 

Atgādinājums, ka Latviešu skoliņas tikšanās notiks atkal šo svētdien no 10-11:30. Lūdzu paziņojat, ja nevarat ierasties. To mums ir svarīgi zināt!

Reminder that latvian schools will meet again this Sunday from 10-11:30. Please let us know if you can't make it.

Paldies / Thanks Inese

 

 

Latvian school will meet as usual on Sunday, September 30 

Latvian school will meet as usual on Sunday, September 30 from 10-11:30 am.

Thanks,Inese

 

Šo svētdien, 6 maija atkal tiksimies Latviešu skoliņas telpās no 10 - 11:30 am

Šo svētdien, 6 maija atkal tiksimies Latviešu skoliņas telpās no 10 - 11:30 am. Lūdzu mācieties savas tautasdziesmas un kopējo dziesmu.

Mūsu Māmiņas Dienas sarīkojums notiks 13. maija pulkstens 12. Jāņem līdzi groziņi. Lūdzam ierasties 11:25, lai bērni reizi var iziet cauri pasākuma daļai. Bērnu makslas darbi tiks izstādīti zālē un tos būs jāņem līdzi uz māju pēc pasākuma.


This Sunday, May 6 we will meet as usual from 10 - 11:30 am. If you can, please continue learning folk poems and song. The Mother's Day event will happen May 13, at 12 pm. Please bring food to share with everyone. We will have art exhibit of all the work that kids have produced. Please arrive at 11:25 am so we can run through our program one more time.

---
Dziesma / Song

Es savai māmiņai,
Kā sirsniņa azotē,
Kā sirsniņa azotēi,
Kā puķīte dārziņā.

Mana mīļa māmuliņa
Mani mīļi audzināj’!
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.


---
(Harvey)
Es savai māmiņai
Magonīšu vietu taisu;
Magonīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu.
 
(Katrina)
Tavas rokas vēju glāsta,
Tavas rokas sauli nes,
Nav par tavām rokām labām
Siltākas uz pasaules.
 
(ALEKSA)
Balta mana māmuliņa
Balti mani audzinaja
Pati sevi netaupija
Balti mani audzinot
 
(Martai)
Bērziņ, tavu kuplumiņu,
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu,
Līdz mūžiņa galiņam!
 
(Alise)
Novij man, māmuliņa,
Visu puķu vainadziņu!
Liec manā galviņā
Visu gudru padomiņu!
 
(Peal)
Es uzaugu pie māmiņas
Kā puķīte uz lodziņa,
Kā puķīte uz lodziņa,
Kā rozīte dārziņā.
 
(Jekabs)
No saknītes lazda zieda,
Sarkaniem ziediņiem.
No sirsniņas es mīlēju-
Savu tēvu māmuliņ!


Paldies / Thanks
Inese

 

Latvian school gathering will happen this Sunday, March 25 from 10-11:30 am

Atgādinājums, Latviešu skoliņas tikšanās notiks šo svētdien 25. martā no 10 - 11:30 am. Paldies tiem, kas jau ir paziņojuši, ka nebūs.

Reminder, Latvian school gathering will happen this Sunday, March 25 at 10-11:30 am. Thanks to those who have already alerted that they will not be there.

Paldies / Thanks, Inese

 

 

Latvian school gathering will happen this Sunday, March 18 from 10-11:30 am

Sorry for late Reminder, Latvian school gathering will happen this Sunday, March 18 from 10-11:30 am. If you are unable to make it, let us know. Alison and I will not be there but Valdis and Ieva will.

Let us know if you will not be able to make it this Sunday. Other way see you then.

Paldies / Thanks Inese

 

Atgādinājums.   

Skoliņas tikšanās notiks šo svētdien 11. marta pulksten 10-11:30. Ja jūs nevarat ierasties, lūdzu paziņojat. 

Šo svētdien, Ruta Bambane vadīs 15 minūtes (no 10-10:15) Bībeles stundu bērniem.

Reminder. Latvian school gathering will happen this Sunday, March 11 from 10-11:30 am. If you are unable to make it, let us know.

Also, Ruta Bambane has volunteered to teach/read bible stories to kids in latvian for 15 minutes. That will happen from 10-10:15 am.

Paldies / Thanks, Inese

 

 

Atgādinājums:
Latviešu skoliņas tikšānas notiks šo svētdien, no pulkstens 10 līdz 11:30 bērnu dārza telpās.

Reminder:
Latvian School's gathering will happen this Sunday from 10 – 11:30 am in the kindergarten facility, downstairs.

See you then, Inese

 

Hello everyone!

I wanted to thank everyone for participation in Latvian school this year! It truly was a great Christmas Celebration and was nice to see everyone come together so nicely. Our next meeting will be January 15, 2012 as usual at 10 am. I will send out reminder a week before.

Have a wonderful Christmas and Happy New Year!
See you Next Year! Inese

 

 

 

Tikšanās 11.decembrī

 

Latviešu skoliņas Ziemassvētku eglīte notiks šo svētdien, 11.decembrī. Lūdzam ierasties visiem 11:15 AM lielajā zālē, lai mēs varam visu izmēģināt reizi uz skatuves. Svinības sāksies īsi pēc 12.00 PM. Lūdzu ņemiet līdzi groziņus.

 

Sunday, 11 of December we will be gathering 11:15 am in the big hall for the rehearsal on the stage. Shortly after 12 pm Christmas celebration will begin. Please bring with you a dish to share afterwards.

 

See you Sunday, Inese

 

 

 

Tikšanās 4.decembrī:

 

Atgādinājums, ka tiekamies šo svētdien, 4 decembrī pulkstens 10 am skoliņas telpās.

Nākamo svētdien, 11. decembrī domājam tikties 11:15am zāle, lai vienu reizi izietu cauri mūsu priekšnesumam uz skatuves. Pats pasākums sāksies īsi pēc 12.

 


Reminder, Latvian school gathering will happen this Sunday 4 of December at 10 am as usual.

On 11 of December we are thinking to meet 11:15am in the big hall so we can run once through our show on the stage. The actual event will start shortly after 12.

Redzesimies svetdien / See you Sunday,

 

Inese