Mums zudušie... Andrejs Grīslis

 

Dzimis -1933. gada 1. septembrī Raunas pagasta, vecāku lauku mājā “Ausekļos”.

Miris - 2017. gada 21. janvārī,  Bīvertonā, Oregonā.

Andrejs piedzima Jānim un Martai Grīsļiem. Bērnību pavadīja augot kopā ar savām māsām Dagmāru (Hill ) un Ritu (Sēja).

1944.g. septembrī  visa ģimene atstāja Latviju, līdz beidzot nonāca bēgļu nometnē Eslingenā, Vācijā.

1949. gada oktobrī ģimene iebrauca Ņujorkā un tad devās tālāk uz Oregonu.

1952. gadā Andrejs beidza Jūdžīnas (Eugene)  vidusskolu. 

1958. gadā pabeidza Oregon Technical Institute un saņēma gradu “Electronic Technology”.

1958. gadā Andrejs Grīslis pārcēlās uz Ziemeļkaliforniju un strādāja “Teledyne”, kā electronic technician līdz 1993. gadam.

 1965. gadā Andrejs apmeklējot un piedaloties Sanfrancisko - SF LV koŗu mēģinājumos, iepazinās ar Guntu Cīruli.

1968. gadā Gunta un Andrejs apprecējās, kāzas svinēja Bostonā.

1970.gada februārī  Andrim un Guntai piedzima meita Māra Alexandra. Guntas vecāki pārcēlās no Bostonas uz Sanfrancisko, lai palīdzētu audzināt mazmeitu, kamēr abi vecāki strādāja.

1995. gadā ģimene pārcēlās uz Portlandi, Oregonā. Uz Portlandi pārcēlās arī Guntas vecāki.  Ceļojums tika veikts, lai varētu būt tuvāk Andreja māsu Dagmāras un Ritas ģimenēm.

Andrejs pavadīja pensijas dienas kopjot dārzu, ceļojot, makšķerējot, sēņojot, dziedot latviešu korī, skatoties sportu (īpašiOregon Ducks).

Ar neizsakāmu atbildības izjūtu un mīlestību Andrejs aprūpēja Latviešu Centru un Baznīcu. Rūpējās par ēkām un aktīvi piedalījās Oregonas Latviešu Biedrības un Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzes notikumos.