Mums zudušie... Vija Bambe, dz. Šnore

Dzimusi Latvijā 1931. gada 11. decembrī;

Mūžībā 2016. gada 25. maijā, Oregonas pavalstī, ASV;

Latvijā piederēja pie Rīgas Doma un Skultes draudzēm.

Latviju atstāja 1944. gadā un nonāca Zviedrijā, kur satika Kārli Bambi un aprecējās 1951. gada 18. augustā. Ģimenē četri bērni: Ilga, Jānis, Pēteris, Daina.

Ģimene vēlāk pārceļas uz ASV, Austrumu krastu, kur Kārlis Bambe - mežzinis, kuŗš pabeidzis Baltijas Universitāti, Vācijā strādā celtniecībā.

Viņš ASV atgūst mežziņa tiesības, ģimene nonāk Oregonā, Kūsbejā (Coos Bay). Bambes ģimene šo laiku sauc par trimdas gadiem, jo jādzīvo tālu no latviešu centreim un sabiedrības. Ģimene pārceļas uz Sālemu un Vija un Kārlis kļūst par aktīviem mūsu Oregonas latviešu sabiedrības locekļiem. Viņi abi dzied Portlandes Latviešu korī. 

Kad latvieši nopērk baznīcu no amerikāņu baptistu draudzes 1976. gada oktobrī un nākošajā gadā sāka zāles un citu blakus telpu celtniecību, tad talcinieku vidū katru svētdienu varēja redzēt Viju un Kārli Bambes. Daži cilvēki pat izteicās, ka bez Bambes palīdzības un zināšanām Centrs nebūtu uzcelts.

Kārlis un Vija Bambes pārcēlās uz Latviju, kur viņi uzcēla skaistu māju Rojā, Kurzemē, bet viņi turpināja piederēt pie mūsu draudzes, maksāja nodevas.

Kārlis Bambe aizgāja mūžībā 2007. gada decembrī. Tagad viņam pievienojusies arī ilggadīgā dzīves biedre Vija.

Juris Orle, Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzes priekšnieks