Mums zudušie ... Gunārs Ķilpe

Dzimis Latvijā, Alūksnē 1932. gada 11. septembrī.

Mūžībā 2016. gada 18. aprīli, Brush Prairie, Vašingtonas pavalstī, ASV.

Pulkvedis Gunārs Ķilpe draudzē iestājās 1997. gada 7.maijā. Viņš bija virsnieks ASV Armijā un Vietnamas kaŗā komandēja bataljonu, pēc tam strādāja U.S. Army Core of Engineers. Viņš saņēma daudz apbalvojumus par nopelniem kaŗā un civilā dzīvē.

Viņš bija cītīgs mūsu dievkalpojumu apmeklētājs, piedalījās draudzes gada sapulcēs, Centra aptīrīšanas talkās, Dziesmu svētkos un citos latviešu sarīkojumos.

Juris Orle, Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzes priekšnieks